Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

Celowana precyzja diagnostyczna

Technologia Cardiolens FFR-CT Pro®

W Hemolens Diagnostics® opracowaliśmy nieinwazyjną diagnostykę choroby wieńcowej opartą na metodzie FFR-CT. Nasza technologia wykorzystuje  wyniki badań dwóch nieinwazyjnych metod diagnostycznych: tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (Coronary Computed Tomography Angiography – CCTA) oraz nieinwazyjnego ciągłego pomiaru ciśnienia krwi (Continuous Non-invasive Blood Pressure – CNBP). Cardiolens FFR-CT Pro® pozwala na precyzyjną ocenę anatomiczną i czynnościową tętnic wieńcowych, dzięki tworzeniu trójwymiarowych modeli naczyń, dostarczając specyficzne dla pacjenta wyniki FFR we wszystkich tętnicach (LAD, RCA, LCX).

Technologia Hemolens Diagnostics® wpisuje się w niepowstrzymany trend digitalizacji medycyny. Dzięki wykorzystaniu obliczeniowej dynamiki płynów, technologia nie ma praktycznie ograniczeń w dalszym rozwoju technologicznym, także w dziedzinach onkologii, pulmonologii, angiologii, czy neurologii. Może wkrótce stać się złotym standardem na całym świecie.

Przewidywane zalety diagnostyki Cardiolens FFR-CT Pro®

  • diagnostyka pacjentów w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności hospitalizacji, w oparciu o analizę anatomiczną i czynnościową naczyń wieńcowych
  • możliwość wygenerowania indywidualnego dla pacjenta, trójwymiarowego modelu anatomicznego tętnic wieńcowych, będącego źródłem informacji diagnostycznych dotyczących istniejących zwężeń i ograniczenia przepływu, do ustalenia właściwej ścieżki terapeutycznej. Dzięki modelowaniu 3D lekarz może w prosty i zrozumiały dla pacjenta sposób pokazać i wyjaśnić wynik badania
  • indywidualne wyniki pacjenta obrazujące stan wszystkich tętnic serca, zapewniając precyzję diagnostyczną
  • wsparcie lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostycznych 
  • możliwe zmniejszenie liczby inwazyjnych zabiegów oraz optymalne planowanie terapii
  • możliwość zastosowania u części pacjentów, u których wykonanie angiografii wieńcowej (koronarografii) jest przeciwwskazane
  • analiza dostępna w ciągu 48h od momentu wprowadzenia danych do systemu
  • wygoda użytkowania aplikacji – wystarczy zalogować się do platformy Cardiolens FFR-CT Pro®

Rekomendacje i wytyczne

ESC 2019

ESC – Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych (2019).

ACC/AHA 2021

Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne

2014 ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS
Aktualizacja wytycznych dotyczących diagnostyki i postępowania z pacjentami ze stabilną chorobą niedokrwienną serca.

Często zadawane pytania

Na jakiej podstawie obliczany jest wynik FFR-CT w przypadku wykorzystania diagnostyki Cardiolens FFR-CT Pro®?

Pomiar FFR-CT uzyskuje się wykorzystując dane antropometryczne pacjenta, dane dotyczące historii choroby oraz co jest szczególnie ważne w oparciu o wyniki dwóch nieinwazyjnych badań: angiografii TK tętnic wieńcowych oraz ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (CNBP).

W jaki sposób zobrazowany jest pomiar FFR-CT?

Lekarz otrzymuje wynik badania w postaci trójwymiarowego obrazu unaczynienia wieńcowego z zaznaczeniem istotnych anatomicznie zwężeń. Na poziomie każdego zwężenia lekarz może wskazując dane miejsce uzyskać wyliczony parametr FFR-CT.

Współpracujące ośrodki

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Krakowski Szpital Specjalityczny im. Jana Pawła II

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

Centrum Sercowo - Naczyniowe

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Miedziowe Centrum Zdrowia

Rekomendacje

Lek. Adrian Korbecki

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Zaangażowałem się we współpracę przy projekcie Hemolens Diagnostics, ponieważ wierzę, że dzięki zaawansowanej technologii możemy przesunąć granice obecnych procedur diagnostycznych i dostarczać coraz bardziej precyzyjne informacje dla praktyki klinicznej. Badania nieinwazyjne są podstawą medycyny przyszłości.

Dr hab. n. med. Cezary Kępka

Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie

Hemolens Diagnostics przy wykorzystaniu metody FFR-CT oferuje i rozwija nowoczesną i obiecującą technologię do wykrywania istotnych anatomicznie i czynnościowo zwężeń w tętnicach wieńcowych na podstawie nieinwazyjnych badań: tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (CCTA) oraz ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (CNBP). To rozwiązanie posiada już certyfikat CE, umożliwiający wykorzystanie tej technologii w praktyce klinicznej. Metody, polegające na określaniu cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) na podstawie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych są rekomendowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe.

Lek. Michał Sobański

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Wierzę w to, że razem z Hemolens Diagnostics stworzymy nowy standard, który umożliwi nieinwazyjną diagnostykę metodą FFR-CT w grupie pacjentów z chorobą wieńcową pośredniego ryzyka. Właśnie dla tych, którzy ze względu na przeciwskazania nie uzyskaliby tej diagnostyki sposobem inwazyjnym.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

Przewidziane zastosowanie:

System Cardiolens FFR-CT Pro to oprogramowanie do symulacji parametrów fizjologicznych naczyń wieńcowych na potrzeby klinicznej analizy ilościowej i jakościowej danych z tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (CCTA) oraz opcjonalnie danych z ciągłego nieinwazyjnego badania ciśnienia krwi (CNBP) dla pacjentów z podejrzeniem przewlekłego zespołu wieńcowego (CCS – Chronic Coronary Syndromes). System umożliwia korzystanie z hemodynamicznego czynnika diagnostycznego FFR-CT (cząstkowa rezerwa przepływu w oparciu o CCTA), wielkości obliczanej na podstawie symulacji ciśnienia, prędkości i danych dotyczących przepływu krwi, uzyskanych z trójwymiarowego modelu komputerowego wygenerowanego na podstawie statycznych obrazów naczyń wieńcowych z badania TK, opcjonalnie z wykorzystaniem danych CNBP. Czynnik FFR-CT na wyjściu z systemu Cardiolens FFR-CT Pro służy do wsparcia oceny czynnościowej choroby tętnic wieńcowych. Dane wyjściowe z systemu Cardiolens FFR-CT Pro mają za zadanie wspierać wykwalifikowanych klinicystów w procesie oceny stanu tętnic wieńcowych. Wyniki z systemu Cardiolens FFR-CT Pro są przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanych klinicystów w połączeniu z wywiadem klinicznym pacjenta, objawami oraz wynikami innych badań diagnostycznych, a także w oparciu o profesjonalny osąd lekarza.