Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

Nieinwazyjna diagnostyka chorób serca

Opracowaliśmy innowacyjną technologię, która zrewolucjonizuje rynek diagnostyki kardiologicznej i może pomóc zmniejszyć liczę procedur inwazyjnych.

Szybka, bezpieczna i precyzyjna diagnostyka choroby wieńcowej

Pozwala na precyzyjną ocenę anatomiczną i czynnościową tętnic wieńcowych

Nasze technologie stosowane do diagnostyki kardiologicznej

Cardiolens FFR-CT Pro®

Technologia firmy HEMOLENS oparta na metodzie FFR-CT pozwala na precyzyjną ocenę anatomiczną i czynnościową tętnic wieńcowych.

Obecnie rozwijane metody diagnostyczne

Głównym filarem naszych metod diagnostycznych jest unikalna na skalę światową technologia oparta na obliczeniowej mechanice płynów.

Rekomendacje specjalistów

Dr hab. n. med. Cezary Kępka

Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie

Hemolens Diagnostics przy wykorzystaniu metody FFR-CT oferuje i rozwija nowoczesną i obiecującą technologię do wykrywania istotnych anatomicznie i czynnościowo zwężeń w tętnicach wieńcowych na podstawie nieinwazyjnych badań: tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (CCTA) oraz ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (CNBP). To rozwiązanie posiada już certyfikat CE, umożliwiający wykorzystanie tej technologii w praktyce klinicznej. Metody, polegające na określaniu cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR) na podstawie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych są rekomendowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe.

Lek. Adrian Korbecki

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Zaangażowałem się we współpracę przy projekcie Hemolens Diagnostics, ponieważ wierzę, że dzięki zaawansowanej technologii możemy przesunąć granice obecnych procedur diagnostycznych i dostarczać coraz bardziej precyzyjne informacje dla praktyki klinicznej. Badania nieinwazyjne są podstawą medycyny przyszłości.

Lek. Michał Sobański

Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Wierzę w to, że razem z Hemolens Diagnostics stworzymy nowy standard, który umożliwi nieinwazyjną diagnostykę metodą FFR-CT w grupie pacjentów z chorobą wieńcową pośredniego ryzyka. Właśnie dla tych, którzy ze względu na przeciwskazania nie uzyskaliby tej diagnostyki sposobem inwazyjnym.

Newsroom

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

Przewidziane zastosowanie:

System Cardiolens FFR-CT Pro to oprogramowanie do symulacji parametrów fizjologicznych naczyń wieńcowych na potrzeby klinicznej analizy ilościowej i jakościowej danych z tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (CCTA) oraz opcjonalnie danych z ciągłego nieinwazyjnego badania ciśnienia krwi (CNBP) dla pacjentów z podejrzeniem przewlekłego zespołu wieńcowego (CCS – Chronic Coronary Syndromes). System umożliwia korzystanie z hemodynamicznego czynnika diagnostycznego FFR-CT (cząstkowa rezerwa przepływu w oparciu o CCTA), wielkości obliczanej na podstawie symulacji ciśnienia, prędkości i danych dotyczących przepływu krwi, uzyskanych z trójwymiarowego modelu komputerowego wygenerowanego na podstawie statycznych obrazów naczyń wieńcowych z badania TK, opcjonalnie z wykorzystaniem danych CNBP. Czynnik FFR-CT na wyjściu z systemu Cardiolens FFR-CT Pro służy do wsparcia oceny czynnościowej choroby tętnic wieńcowych. Dane wyjściowe z systemu Cardiolens FFR-CT Pro mają za zadanie wspierać wykwalifikowanych klinicystów w procesie oceny stanu tętnic wieńcowych. Wyniki z systemu Cardiolens FFR-CT Pro są przeznaczone do użytku przez wykwalifikowanych klinicystów w połączeniu z wywiadem klinicznym pacjenta, objawami oraz wynikami innych badań diagnostycznych, a także w oparciu o profesjonalny osąd lekarza.