Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

Tworzymy i dostarczamy unikalną technologię do spersonalizowanej, nieinwazyjnej i precyzyjnej diagnostyki

Działamy w obszarze LifeScience i HealthCare, wykorzystując innowacyjne i autorskie oprogramowanie do stworzenia szybkich, bezpiecznych i precyzyjnych metod diagnostycznych dostępnych na całym świecie.

Misja & wizja

Tworzymy i dostarczamy unikalną technologię do spersonalizowanej, nieinwazyjnej i precyzyjnej diagnostyki w celu ograniczenia inwazyjnych procedur w opiece zdrowotnej.

Wierzymy w innowacyjną medycynę, która dzięki technologii sztucznej inteligencji (AI) ewoluuje od inwazyjnych procedur do bardziej precyzyjnych, bezpiecznych i przyjaznych dla pacjenta metod diagnostyki i leczenia.

Nasze wartości

Efektywność

Przesuwamy granice technologii, dostarczając innowacyjne rozwiązania z zakresu diagnostyki nieinwazyjnej. Skupiamy się na celu.

Współpraca

Na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. Mamy wspólne cele, w których się wspieramy. Nie tworzymy wewnętrznych barier. Angażujemy i inspirujemy naszych partnerów oraz siebie nawzajem.

Otwartość

Przewidujemy i sprawnie reagujemy na zmiany. Jesteśmy elastyczni.

Przez jakość do bezpieczeństwa

Podnosimy standardy bezpieczeństwa w diagnostyce naszych pacjentów. Po przez ciągły rozwój dążymy do zapewnienia najwyższej precyzji diagnostycznej chorób serca.

Czym się zajmujemy?

Wykorzystując wiedzę ekspertów medycznych oraz rozwój technologii stworzyliśmy alternatywę dla lekarzy kardiologów – całkowicie nową metodę diagnostyczną. Pomagamy lekarzom i placówkom medycznym wprowadzić cyfrową transformację do procesu diagnostycznego, czyniąc go szybkim, precyzyjnym i bezpiecznym dla pacjentów.

Diagnostyka Cardiolens FFR-CT Pro®

Umożliwia precyzyjne diagnozowanie pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca, dzięki wykorzystaniu danych z dwóch nieinwazyjnych metod diagnostycznych: tomografii komputerowej oraz  z nieinwazyjnego ciągłego pomiaru ciśnienia krwi. Pozwala ona na precyzyjną ocenę anatomiczną i czynnościową tętnic wieńcowych, dzięki tworzeniu trójwymiarowych modeli naczyń, jednocześnie dostarczając specyficzne dla pacjenta wartości wskaźników hemodynamicznych (FFR) we wszystkich tętnicach.

Dzięki opracowaniu unikalnej w skali światowej technologii opartej na obliczeniowej dynamice płynów, lekarze i ich pacjenci zyskają dostęp do bezpiecznej, nieinwazyjnej i precyzyjnej diagnostyki choroby wieńcowej.

Test diagnostyczny Cardiolens FFR-CT Pro®

Korzyści dla pacjentów

 • bezpieczna metoda diagnostyczna
 • bez stresu i ryzyka powikłań zabiegowych
 • bez konieczności hospitalizacji i stosowania cewników wewnątrznaczyniowych
 • bez ryzyka infekcji wewnątrzszpitalnych

Przewidywane korzyści dla pacjentów

Korzyści dla lekarzy

 • przewidywane zmniejszenie liczby procedur inwazyjnych i napromieniowania personelu
 • optymalne planowanie i wdrożenie terapii
 • możliwość zdiagnozowania większej liczby pacjentów w danym czasie
 • wygoda użytkowania aplikacji bez dodatkowej instalacji

Przewidywane korzyści dla lekarzy

Korzyści dla placówek medycznych

 • lepsze zarządzanie personelem medycznym i planowaniem zabiegów inwazyjnych
 • przewidywane zmniejszenie liczby hospitalizacji i związanych z nią kosztów stałych i zmiennych
 • jedna wspólna platforma diagnostyczna dla kardiologów i radiologów
 • korzystanie z zalecanych przez standardy i towarzystwa naukowe, nowoczesnych metod pomiaru FFR

Przewidywane korzyści dla placówek medycznych

Założyciele Hemolens Diagnostics®

Kryspin Mirota

Założyciel, CSO

Andrzej Kosior

Założyciel, naukowiec

Wojciech Tarnawski

Założyciel

Nasze lokalizacje

Wrocław, Polska

Hemolens Diagnostics

Breda, Holandia

Hemolens Diagnostics B.V.

Zarząd Hemolens Diagnostics®

Wojciech Jeżewski

CEO

Kryspin Mirota

Założyciel, CSO

Wojciech Tarnawski

Założyciel

Tomasz Terlecki

CFO

Rada nadzorcza

Agnieszka Motyl

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Stańczyk

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Piec

Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Gromek

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Hemolens Diagnostics B.V.®

Arjan Groenevelt

CEO

Rada nadzorcza Hemolens Diagnostics B.V.®

Piotr Lipko

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Motyl

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Piec

Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej

Nasza historia

2015 r.

Rejestracja firmy.

2016 r.

Prezentacja Proof of Concept.

2017 r.

Budowanie organizacji Tymczasowe zgłoszenie patentowe w USA.

2018 r.

Rozpoczęcie eksperymentów medycznych Gotowość MVP rozwiązania opartego na chmurze. Pierwsze pozytywne wyniki badań klinicznych. Ostateczne wnioski patentowe w USA i UE.

2020 r.

Określenie strategii pięcioletniej. Zwiększenie zaangażowania inwestorów. Utworzenie jednostki w Holandii

2021 r.

Rozpoczęcie badań. Finalizacja prac nad nową wersją wyrobu medycznego Cardiolens FFR-CT Pro®. Rozwój kompetencji handlowych.

Współpracujące ośrodki

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Uniwersytecki Szpital Kliniczy im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Centrum Sercowo-Naczyniowe

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Centrum Sercowo-Naczyniowe

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie

Jagiellońskie Centrum Innowacji

Zapoznaj się z aktualnymi ogłoszeniami dotyczącymi zamówień publicznych