Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?

Nieinwazyjna i spersonalizowana diagnostyka choroby wieńcowej

Test diagnostyczny Cardiolens FFR-CT Pro® pozwala na precyzyjną ocenę anatomiczną i czynnościową tętnic wieńcowych.

Cardiolens FFR-CT Pro® to innowacyjna, nieinwazyjna metoda diagnostyki choroby wieńcowej, oparta o techniki symulacji komputerowej przepływu.

Technologia firmy Hemolens® oparta na metodzie FFR-CT pozwala na precyzyjną ocenę anatomiczną i czynnościową tętnic wieńcowych.

Cardiolens FFR-CT Pro® wykorzystuje do analizy dane uzyskane z dwóch nieinwazyjnych metod diagnostycznych:

  • Tomografii komputerowej tętnic wieńcowych (CCTA)
  • Nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru ciśnienia krwi (CNBP)

CCTA – Coronary Computed Tomography Angiography
CNBP – Continuous Non-invasive Blood Pressure

Przewidywane korzyści technologii Cardiolens FFR-CT Pro®

Możliwość wykorzystania metody również u pacjentów z przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii

Zmniejszenie ryzyka i poprawa komfortu dla pacjenta

Zmniejszenie liczby inwazyjnych zabiegów

Znaczące zmniejszenie liczby niepotrzebnie wykonywanych koronarografii

Jedna wspólna platforma diagnostyczna dla kardiologów i radiologów

Lepsze planowanie zabiegów inwazyjnych

Szybka i bezpieczna metoda dla pacjentów

Zmniejszenie liczby hospitalizacji i związanych z nią kosztów

Jak działa ścieżka diagnostyczna Cardiolens FFR-CT Pro®?

Krok 1: PRZESŁANIE DANYCH

  • Zalogowanie do platformy Cardiolens FFR-CT Pro®.
  • Wprowadzenie danych z wywiadu z pacjentem.
  • Wczytanie obrazów z tomografii komputerowej naczyń wieńcowych (CCTA).
  • Wczytanie sygnału z pomiaru nieinwazyjnego ciągłego ciśnienia krwi (CNBP).

Krok 2: ANALIZA

  • Tworzenie trójwymiarowego modelu tętnic wieńcowych pacjenta.
  • Spersonalizowana na podstawie pomiaru CNBP symulacja przepływu krwi w trójwymiarowym modelu tętnic wieńcowych.

Krok 3: POMIAR

  • Wielopunktowe interaktywne pomiary wirtualnego FFR dla głównych tętnic wieńcowych.

Nasze obecnie rozwijane technologie

Kardiologia

Technologia umożliwiająca lekarzom precyzyjną diagnostykę pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca.

Neurologia

Ocena przepływu krwi w naczyniach mózgowych i perfuzji mózgowej jako ważny wskaźnik diagnostyczny w rozpoznawaniu i leczeniu udarów mózgu, tętniaków mózgu (w opracowaniu).

Onkologia

Ocena przepływu i poziomu angiogenezy w wątrobie, nerkach i mózgu jako narzędzie pomocne w planowaniu optymalnej radio- i chemioterapii (w opracowaniu).

Pulmonologia

Ocena przepływu płucnego jako ważny wskaźnik diagnostyczny w profilaktyce i diagnostyce chorób płuc (w opracowaniu).

Angiologia

Ocena przepływu w dużych naczyniach, jak aorta czy tętnica udowa, jest ważnym czynnikiem prognostycznym zmian zakrzepowych oraz pomocnym narzędziem w planowaniu operacji leczenia tętniaków (w opracowaniu).